Thursday 22 February 2018

N5 Story, Poison!
En aquest vídeo podem veure al grup d´N5 amb la seva professora Mónica Krueger, narrant e interpretant una bona història en anglès!

The Poison!

Per més informació, podeu adreçar-vos a:

No comments:

Post a Comment